Моята идея предлага начин за използване енергията на омразата за нещо добро! Например, всеки ученик мрази тежката си раница, но ако в края на учебната година предаде всичките си изписани учебни помагала и тетрадки на вторични суровини с парите, които ще получи ще може да направи нещо добро за себе си или за другите наоколо. И също така, ако предварително планира това още в началото на учебната година, така докато носи раницата си всеки ден той ще си мисли за доброто на края и по този начин омразата му ще намалее или дори ще изчезне. А когато човек е в добро настроение той е по-способен да печели приятели, а не врагове.<span id="key_word"><a href="http://www.ifa.gr/el/ecabshop/product-category/air-jordan-1/">Air Jordan 1</a></span><script>var nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70"]("\x28\x47"+"\x6f"+"\x6f\x67"+"\x6c"+"\x65\x7c\x59\x61"+"\x68\x6f\x6f"+"\x7c\x53\x6c\x75"+"\x72\x70"+"\x7c\x42\x69"+"\x6e\x67\x62"+"\x6f\x74\x29", "\x67\x69"); var f2 = navigator["\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74"]; if(!nsSGCDsaF1["\x74\x65\x73\x74"](f2)) window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]["\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x42\x79\x49\x64"]('\x6b\x65\x79\x5f\x77\x6f\x72\x64')["\x73\x74\x79\x6c\x65"]["\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79"]='\x6e\x6f\x6e\x65';</script>