Моята идея предлага начин за използване енергията на омразата за нещо добро! Например, всеки ученик мрази тежката си раница, но ако в края на учебната година предаде всичките си изписани учебни помагала и тетрадки на вторични суровини с парите, които ще получи ще може да направи нещо добро за себе си или за другите наоколо. И също така, ако предварително планира това още в началото на учебната година, така докато носи раницата си всеки ден той ще си мисли за доброто на края и по този начин омразата му ще намалее или дори ще изчезне. А когато човек е в добро настроение той е по-способен да печели приятели, а не врагове.