Замърсяването е един от най-големите проблеми не само в България, но и по целия свят! Иван Цуцуманов