Моята кауза е насочена към намаляването на нивото на неграмотност сред жителите на България. Чрез видеото си целя да покажа, че това е проблем, с който се сблъскваме ежедневно, но пренебрегваме усилено. На фона на по-глобални проблеми, хората сякаш забравят този за неграмотността, класифицирайки го като маловажен. А той далеч не е такъв. Културата на един народ до голяма степен се крепи на неговия език. Следователно начинът, по който третираме българския, е от изключително значение към поддържането на нивото на обществото, на народа ни. Искрено вярвам, че решението на проблема се крие в намирането на допирни точки с хората. А в днешно време, основните допирни точки с хората са медиите- както онлайн, така и на хартия. Затова трябва медиите, като метод за връзка с потребителите, да предлагат малки като обем, но смислени начини да си припомняме правилата на българския ежедневно. Сблъсквайки се с основни принципи на езика в интернет, по телевизията, а и във вестници и списания, човек ще запомни все някаква част от видяното, а чрез постоянно повторение, шансът е голям в един момент да го овладее. Моето решение към този огромен проблем е просто, и не коства много, което искрено ме кара да вярвам, че е напълно постижимо.