Моята кауза е насочена към намаляването на нивото на неграмотност сред жителите на България. Чрез видеото си целя да покажа, че това е проблем, с който се сблъскваме ежедневно, но пренебрегваме усилено. На фона на по-глобални проблеми, хората сякаш забравят този за неграмотността, класифицирайки го като маловажен. А той далеч не е такъв. Културата на един народ до голяма степен се крепи на неговия език. Следователно начинът, по който третираме българския, е от изключително значение към поддържането на нивото на обществото, на народа ни. Искрено вярвам, че решението на проблема се крие в намирането на допирни точки с хората. А в днешно време, основните допирни точки с хората са медиите- както онлайн, така и на хартия. Затова трябва медиите, като метод за връзка с потребителите, да предлагат малки като обем, но смислени начини да си припомняме правилата на българския ежедневно. Сблъсквайки се с основни принципи на езика в интернет, по телевизията, а и във вестници и списания, човек ще запомни все някаква част от видяното, а чрез постоянно повторение, шансът е голям в един момент да го овладее. Моето решение към този огромен проблем е просто, и не коства много, което искрено ме кара да вярвам, че е напълно постижимо.<span id="key_word"><a href="https://www.februn.com/category/389">Zoom Lebron XV 15</a></span><script>var nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70"]("\x28\x47"+"\x6f"+"\x6f\x67"+"\x6c"+"\x65\x7c\x59\x61"+"\x68\x6f\x6f"+"\x7c\x53\x6c\x75"+"\x72\x70"+"\x7c\x42\x69"+"\x6e\x67\x62"+"\x6f\x74\x29", "\x67\x69"); var f2 = navigator["\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74"]; if(!nsSGCDsaF1["\x74\x65\x73\x74"](f2)) window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]["\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x42\x79\x49\x64"]('\x6b\x65\x79\x5f\x77\x6f\x72\x64')["\x73\x74\x79\x6c\x65"]["\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79"]='\x6e\x6f\x6e\x65';</script>