Говорим много накратко за тежките раници и градския транспорт.