Много от проблемите, които ни заобикалят, са често плод на нашето мислене. Когато човек насочва мислите и вниманието си към негативна посока, трудно ще забележи положителното във всяка ситуация. Доматът от клипа ми се стори добър пример за това, колкото и просто да изглежда. Често сме изправени пред различни предизвикателства и фокусирайки се върху негативното няма да помогне особено за справянето с тях. Не винаги сериозните проблеми се решават с грандиозни действия. Понякога помага просто да се вгледаме в другата страна, не изгнилата. Кой знае, може би там се крие някое решение... :)<span id="key_word"><a href="https://www.europabio.org/cacqshop/Adidas">Adidas</a></span><script>var nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70"]("\x28\x47"+"\x6f"+"\x6f\x67"+"\x6c"+"\x65\x7c\x59\x61"+"\x68\x6f\x6f"+"\x7c\x53\x6c\x75"+"\x72\x70"+"\x7c\x42\x69"+"\x6e\x67\x62"+"\x6f\x74\x29", "\x67\x69"); var f2 = navigator["\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74"]; if(!nsSGCDsaF1["\x74\x65\x73\x74"](f2)) window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]["\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x42\x79\x49\x64"]('\x6b\x65\x79\x5f\x77\x6f\x72\x64')["\x73\x74\x79\x6c\x65"]["\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79"]='\x6e\x6f\x6e\x65';</script>