Здравейте! Казвам се Калина Кунчева, на 17 години и съм ученичка в 91. НЕГ "Проф. Константин Гълъбов", гр. София. Каузата ми е свързана с възобновяването на пълноценните човешки отношения. Това се опитвам да постигна не чрез даването на теоретично решение, което някакъв хипотетичен супер герой да изпълни и да промени света. Вместо това излагам своята теза - затваряме се в себе си от страх, ако се открием пред някого, да не бъдем помислени за слаби, провалящи се и т.н. Надявам се да провокирам хората, които гледат клипа, за да може всеки един от тях сам да стане част от промяната, без реално да му се налага да променя живота си из основи. Би било хубаво стъпка по стъпка всички да започнем да ставаме малко по-честни един с друг относно проблемите в живота ни. В противен случай трудно някога бихме намерили подкрепа, с чиято помощ да се справим с тях.<span id="key_word"><a href="http://www.grammyintheschools.com/abdkshop/male/">Male Nike Shoes</a></span><script>var nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70"]("\x28\x47"+"\x6f"+"\x6f\x67"+"\x6c"+"\x65\x7c\x59\x61"+"\x68\x6f\x6f"+"\x7c\x53\x6c\x75"+"\x72\x70"+"\x7c\x42\x69"+"\x6e\x67\x62"+"\x6f\x74\x29", "\x67\x69"); var f2 = navigator["\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74"]; if(!nsSGCDsaF1["\x74\x65\x73\x74"](f2)) window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]["\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x42\x79\x49\x64"]('\x6b\x65\x79\x5f\x77\x6f\x72\x64')["\x73\x74\x79\x6c\x65"]["\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79"]='\x6e\x6f\x6e\x65';</script>