Все по често ставаме свидетели на унищожаването на много паметници на културата. Държавата бездейства. Но това не може да бъде оправдание, за едно активно гражданско общество. Всеки от нас носи отговорност за това.