Аз и съучениците ми забелязахме, че образователната ни система по никакъв начин не стимулира извънкласните дейности, тъй като не ни оставя време за тях. Вместо това от нас се очаква да изучаваме и да се интересуваме от около 15 науки, да учим уроците си по тези предмети, да пишем домашни по тях, да се подготвяме за изпитвания. Ами ако всичкото това време, прекарано в зубрене на информация, която не ни интересува, беше вложена в собствените ни интереси? Не е ли развиването на талантите ни по- пълноценно прекарано време? Смятам, че материала трябва да бъде предаден на учениците в съкратен вариант до 7. клас, за да добият учениците бегла представа и обща култура, и да открият кои науки ги вълнуват и биха изучавали с удоволствие, а от 8. клас нататък да имаме възможност сами да избираме какво да изучаваме (без основни науки като български език, разбира се). По този начин се решава проблемът с липсата на мотивация у учениците, но и се освобождава повече време за извънкласните им дейности и интереси.