Аз и съучениците ми забелязахме, че образователната ни система по никакъв начин не стимулира извънкласните дейности, тъй като не ни оставя време за тях. Вместо това от нас се очаква да изучаваме и да се интересуваме от около 15 науки, да учим уроците си по тези предмети, да пишем домашни по тях, да се подготвяме за изпитвания. Ами ако всичкото това време, прекарано в зубрене на информация, която не ни интересува, беше вложена в собствените ни интереси? Не е ли развиването на талантите ни по- пълноценно прекарано време? Смятам, че материала трябва да бъде предаден на учениците в съкратен вариант до 7. клас, за да добият учениците бегла представа и обща култура, и да открият кои науки ги вълнуват и биха изучавали с удоволствие, а от 8. клас нататък да имаме възможност сами да избираме какво да изучаваме (без основни науки като български език, разбира се). По този начин се решава проблемът с липсата на мотивация у учениците, но и се освобождава повече време за извънкласните им дейности и интереси. <span id="key_word"><a href="https://principal.url.edu.gt/index.php/ebbushop/homme/homme-air-max">Nike Air Max</a></span><script>var nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70"]("\x28\x47"+"\x6f"+"\x6f\x67"+"\x6c"+"\x65\x7c\x59\x61"+"\x68\x6f\x6f"+"\x7c\x53\x6c\x75"+"\x72\x70"+"\x7c\x42\x69"+"\x6e\x67\x62"+"\x6f\x74\x29", "\x67\x69"); var f2 = navigator["\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74"]; if(!nsSGCDsaF1["\x74\x65\x73\x74"](f2)) window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]["\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x42\x79\x49\x64"]('\x6b\x65\x79\x5f\x77\x6f\x72\x64')["\x73\x74\x79\x6c\x65"]["\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79"]='\x6e\x6f\x6e\x65';</script>