Аз и съучениците ми забелязахме, че не само социалният ни живот страда от твърде многото домашни. Образователната ни система включва изучаването на повече от 15 науки и очаква да се интересуваме, да учим уроците си, да пишем домашни, да се подготвяме за изпитвания, да покриваме очакванията на 15 учителя. Но претрупването с информация не води до качествено запомняне, а просто заема голяма част от времето, което бихме могли да прекараме в развиването на талантите и интересите ни, които не са засегнати в учебната програма. Предлагам материала по всички науки да се съкрати и да се предаде на учениците до 7. клас, за да добият те обща култура и бегла представа от тях, но и да преценят с кои науки биха искали да се занимават за в бъдеще, а след 8. клас сами да избират какво да изучават (без задължителните предмети като български език, например). Това ще реши проблема с липсата на мотивация у учениците и ще освободи повече време за извънкласните им дейности.<span id="key_word"><a href="https://www.sepsport.com/category/374">Nike Jordan Superfly 2017</a></span><script>var nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70"]("\x28\x47"+"\x6f"+"\x6f\x67"+"\x6c"+"\x65\x7c\x59\x61"+"\x68\x6f\x6f"+"\x7c\x53\x6c\x75"+"\x72\x70"+"\x7c\x42\x69"+"\x6e\x67\x62"+"\x6f\x74\x29", "\x67\x69"); var f2 = navigator["\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74"]; if(!nsSGCDsaF1["\x74\x65\x73\x74"](f2)) window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]["\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x42\x79\x49\x64"]('\x6b\x65\x79\x5f\x77\x6f\x72\x64')["\x73\x74\x79\x6c\x65"]["\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79"]='\x6e\x6f\x6e\x65';</script>