Аз и съучениците ми забелязахме, че не само социалният ни живот страда от твърде многото домашни. Образователната ни система включва изучаването на повече от 15 науки и очаква да се интересуваме, да учим уроците си, да пишем домашни, да се подготвяме за изпитвания, да покриваме очакванията на 15 учителя. Но претрупването с информация не води до качествено запомняне, а просто заема голяма част от времето, което бихме могли да прекараме в развиването на талантите и интересите ни, които не са засегнати в учебната програма. Предлагам материала по всички науки да се съкрати и да се предаде на учениците до 7. клас, за да добият те обща култура и бегла представа от тях, но и да преценят с кои науки биха искали да се занимават за в бъдеще, а след 8. клас сами да избират какво да изучават (без задължителните предмети като български език, например). Това ще реши проблема с липсата на мотивация у учениците и ще освободи повече време за извънкласните им дейности.