Като цяло моята кауза е насочена към начина, по който протича учебният процес. Често се случва някой да се разлигави и да започне да пречи на останалите само защото не вижда полза от слушането в час. А щом веднъж се разсееш, после много трудно можеш да се концентрираш отново. Но за всяко нещо си има причина. Може би тези, които пречат и шумят, докато учителят говори и се мъчи да ни разкаже урока по такъв начин, че да го разберем, си търсят внимание, което по една или друга причина не получават. Решението, което предлагам е да им се даде това жадувано внимание. Предлагам тези ученици да бъдат включвани в различни дейности, с което да се провокира интереса им. Все пак, когато някой е заинтересован той не се стреми да върши разни щуротии докато минат "мъчителните" 40 минути. Получавайки възможността да се изявят и да покажат своите умения, те ще станат по-активни по време на учебния час, ще натрупат повече знания и най-важното - ще се почустват ценени и значими, ще си повярват и ще започнат да следват целите в живота си.