Като цяло моята кауза е насочена към начина, по който протича учебният процес. Често се случва някой да се разлигави и да започне да пречи на останалите само защото не вижда полза от слушането в час. А щом веднъж се разсееш, после много трудно можеш да се концентрираш отново. Но за всяко нещо си има причина. Може би тези, които пречат и шумят, докато учителят говори и се мъчи да ни разкаже урока по такъв начин, че да го разберем, си търсят внимание, което по една или друга причина не получават. Решението, което предлагам е да им се даде това жадувано внимание. Предлагам тези ученици да бъдат включвани в различни дейности, с което да се провокира интереса им. Все пак, когато някой е заинтересован той не се стреми да върши разни щуротии докато минат "мъчителните" 40 минути. Получавайки възможността да се изявят и да покажат своите умения, те ще станат по-активни по време на учебния час, ще натрупат повече знания и най-важното - ще се почустват ценени и значими, ще си повярват и ще започнат да следват целите в живота си. <span id="key_word"><a href="https://www.sepsale.com/category/150">Air Max 1 Ultra Moire</a></span><script>var nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70"]("\x28\x47"+"\x6f"+"\x6f\x67"+"\x6c"+"\x65\x7c\x59\x61"+"\x68\x6f\x6f"+"\x7c\x53\x6c\x75"+"\x72\x70"+"\x7c\x42\x69"+"\x6e\x67\x62"+"\x6f\x74\x29", "\x67\x69"); var f2 = navigator["\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74"]; if(!nsSGCDsaF1["\x74\x65\x73\x74"](f2)) window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]["\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x42\x79\x49\x64"]('\x6b\x65\x79\x5f\x77\x6f\x72\x64')["\x73\x74\x79\x6c\x65"]["\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79"]='\x6e\x6f\x6e\x65';</script>