Идеята ми е да се поставят поне пет стойки за велосипеди в училище. Така ще се реши проблемът с липсата на сигурност за колелата на хората, които са част от нашата общност. Така ще се стимулира и ползването на велосипеди за придвижване и здравословния начин на живот. Отиването на училище с велосипед ще бъде алтернатива пред това да се ходи с кола или да се закъснява за учебните часове.