Ежедневно се сблъскваме с хиляди доказателства за нещастието по света, но много рядко се замисляме и обръщаме внимание на това. Често пъти дори вместо да подобряваме отношението си, го озлобяваме още повече и то към хората, които с нищо не го заслужават. И това е само защото не сме се сблъсквали с подобна ситуация и не знаем как да реагираме. А трябва да бъде точно обратното! Това е и основната цел на "Театъра на потиснатите". Той представлява обучително средство за социална промяна. Така гледайки театралната постановка със действителни обстоятелства и ситуации, зрителите и участниците в представлението ще знаят как да удостоят лицата от неравностойно положение с уважението, което заслужават.