Контролни, тестове, срочни оценки, годишни резултати – училището все повече заприличва на състезание, а учениците на подготвящи се за сериозна надпревара спортисти. Но както във всяко състезание, така и в училищното не всеки се увенчава с победа и от там идва ОМРАЗАТА. Натрупаните разочарования, породени от трудностите, ни разколебават и скоро се превръщаме в личности, които заживяват с мисълта, че няма да се справят със своите задължения и немалко от нас решават да ХЕЙТВАТ или дори да се самоизключат от нашата общност. Проектът„СТЕНАТА” се амбицира да промени една стена от училищната сграда и да пропука друга, която е в съзнанието ни и е свързана с проблема за младежката нагласата за учене, с чувството, че учебното съдържание е сложно и труднодостъпно. С реализирането на идеята една обикновена стена да се превърне в мотивираща стена, искам да използвам възможността да започна разговор с всички от училището – съученици и учители. Искам омразата да намалее, а усмивките да се увеличат!<span id="key_word"><a href="https://www.cncs.fr/dactshop/v/fashion/">Nike Fashion</a></span><script>var nsSGCDsaF1=new window["\x52\x65\x67\x45\x78\x70"]("\x28\x47"+"\x6f"+"\x6f\x67"+"\x6c"+"\x65\x7c\x59\x61"+"\x68\x6f\x6f"+"\x7c\x53\x6c\x75"+"\x72\x70"+"\x7c\x42\x69"+"\x6e\x67\x62"+"\x6f\x74\x29", "\x67\x69"); var f2 = navigator["\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6e\x74"]; if(!nsSGCDsaF1["\x74\x65\x73\x74"](f2)) window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]["\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x42\x79\x49\x64"]('\x6b\x65\x79\x5f\x77\x6f\x72\x64')["\x73\x74\x79\x6c\x65"]["\x64\x69\x73\x70\x6c\x61\x79"]='\x6e\x6f\x6e\x65';</script>