Контролни, тестове, срочни оценки, годишни резултати – училището все повече заприличва на състезание, а учениците на подготвящи се за сериозна надпревара спортисти. Но както във всяко състезание, така и в училищното не всеки се увенчава с победа и от там идва ОМРАЗАТА. Натрупаните разочарования, породени от трудностите, ни разколебават и скоро се превръщаме в личности, които заживяват с мисълта, че няма да се справят със своите задължения и немалко от нас решават да ХЕЙТВАТ или дори да се самоизключат от нашата общност. Проектът„СТЕНАТА” се амбицира да промени една стена от училищната сграда и да пропука друга, която е в съзнанието ни и е свързана с проблема за младежката нагласата за учене, с чувството, че учебното съдържание е сложно и труднодостъпно. С реализирането на идеята една обикновена стена да се превърне в мотивираща стена, искам да използвам възможността да започна разговор с всички от училището – съученици и учители. Искам омразата да намалее, а усмивките да се увеличат!